*હાલની પરિસ્થિતિ અને માનવજાત*….

સમાચાર

બંગલા બનાવ્યા,
ફાર્મ હાઉસ ખડક્યા,
ફ્લેટ મા રોક્યા ,
અત્યારે ચાર દિવાલ વચ્ચે પૂરાયો છું,
સાયકલ થી શરુઆત કરી,
મોપેડ લીધું ,
બાઈક લીધું,
ગાડીઓ ખરીદી,
અત્યારે રૂમે રૂમ પગપાળા સફર પાર પાડું છું,

મે કહ્યું ” હું “,
_ _ _ _ _
કુદરત હસીને બોલી,
કોણ છે ભાઈ તું..?

રાજ્યો જોયા,
દેશ જોયો,
વિદેશ ફર્યો,
અત્યારે ડ્રોઈંગ રૂમ થી
કિચેનની સફર ખેડુ છું..!

દેશ-વિદેશ ની સંસ્કૃતિઓ વાંચી,
અત્યારે પરિવાર ને વાચું છું..!

મે કહ્યું ” હું “,
_ _ _ _ _
કુદરત હસીને બોલી,
કોણ છે ભાઈ તું..?

બર્થડે,
સગાઇ,
લગ્નમાં ધુમાડાબંધ જમાડ્યા,
અત્યારે શાકભાજી મા કરકસર કરું છું,
ગાય,
કુતરા માટે જે વધારાની રોટલી બનતી,
એટલું જ જમું છું ,

મે કહ્યું ” હું “,
_ _ _ _ _
કુદરત હસીને બોલી,
કોણ છે ભાઈ તુ..?

સૂટ,
શેરવાની,
બ્લેઝર બધું કબાટમાં છે ,
અત્યારે ઝભ્ભા લેંઘામાં
ટેસથી ટહેલું છું !
સોના,
ચાંદી,
હીરા,
મોતીના સેટ બધું લોકર મા છે…

*અત્યારે રુદ્રાક્ષ જ ગળે*
*સારી લાગે છે* ! ?

મે કહ્યું ” હું “,
_ _ _ _ _
કુદરત હસીને બોલી,
કોણ છે ભાઈ તુ..?

ઈંગ્લીશ,
ફ્રેન્ચ,
રશિયન,
જર્મન શીખ્યો
અત્યારે સમાચારો ગુજરાતીમાં વાંચું છું..!

ભણતર મા નિયમો તો હજારો શીખ્યો,
અત્યારે કોઠાસૂઝ કામે લગાડું છું!

મે કહ્યું ” હું “,
_ _ _ _ _
કુદરત હસીને બોલી,
કોણ છે ભાઈ તુ..?

નોકરી ધંધા માટે પ્રવાસો તો અઢળક કર્યા,
અત્યારે એના ફાયદા ગેરફાયદા વિષે વિચારું છું..!

ધંધો વિકસાવ્યો,
વહાણ ભરીને સગાવહાલાં છે,
સંબંઘો વધાર્યા ,
મીત્રો બનાવ્યા,
અત્યારે પાડોશી સાથે સબંધ સૌથી સારા લાગે છે..!

મે કહ્યું ” હું ”
_ _ _ _ _
કુદરત હસીને બોલી,
કોણ છે ભાઈ તુ..?
કોણ છે ભાઈ તુ..?

હે કુદરત !
તારો જ અંશ છું !
હવામાં ઉડતો હતો ,
આવી ગયો છું જમીન પર !
માફ કર આ માનવજાત ને,
આપી દે એક મોકો જીવતર સુધારવાનો !
માનવ બની ને જીવવાનો..!
સંસ્કૃતી સાથે જીવવાનો..!
પરિવાર સાથે જીવવાનો..!
માફ કર આ માનવ જાત ને..!

?? ?? ?? ?? ??

?

TejGujarati