*વાત દિવો પ્રગટાવવાની થાય છે. – જય શાહ.

સમાચાર

એમાં અંઘારું શેનું અકળાય છે ?
થોડું અજવાળું સૌનું પથરાય છે
એમાં અંધારું શેનું અકળાય છે ?

ઘુવડની આખ્ખી ને આખ્ખીયે ન્યાતને આ સૂરજનું કાવતરું લાગે,
નહિંતર કાંઈ નસનસમાં વ્યાપેલું અંધારું આ રીતે ઓચિંતુ ભાગે ?

સ્હેજ ઘરમાંથી રોશની કરાય છે,
એમાં અંધારું શેનું અકળાય છે ?

એક નાનકડું કોડિયું મુકાય છે
એમાં અંધારું શેનું અકળાય છે ?

कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई में हम सब एक हैं, हम सब साथ हैं, हमें मिलकर कोरोना संकट के अंधकार को चुनौती देनी है। इस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी के आह्वान पर 5 अप्रैल रात 9 बजे, 9 मिनट के लिए घर की सभी लाइटें बंद करके, दरवाजे या बालकनी पर मोमबत्ती, दीया, टॉर्च या मोबाइल फ्लैशलाइट जलाएं।

*वक्त है, आओ फिर से दिया जलाएँ।*

TejGujarati