સિવિલ હોસ્પિટલ,ગાંધીનગરનાં આઇસોલેશન વોર્ડમાં કોરોના સંક્રમિત નવા એડમીટ દર્દીઓનાં નામનું લીસ્ટ.

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી ધાર્મિક બિઝનેસ ભારત રમત જગત લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

1. ઉમંગ પટેલ રહે. સેક્ટર_ ૨૯ (હાલ જી.એમ. ઇ.આર.એસ મેડિકલ કોલેજ જનરલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ ખાતે એડમિટ છે…)
2. જશવંતભાઈ પટેલ રહે. સેક્ટર_૨૯
3. ચંદ્રિકાબેન પટેલ રહે. સેક્ટર_ ૨૩
4. પિનલબેન પટેલ રહે.સેક્ટર_૨૯
5. ઈચ્છાબેન પટેલ રહે. સેક્ટર_૨૯
6. શારદાબેન પટેલ રહે. સેક્ટર_ ૨૩
7. અલ્પેશ ભાઈ વાઘેલા
રહે_વિજાપુર
8. સાંકળચંદ પટેલ રહે. સેક્ટર_ ૨૯
9. ડો. દીક્ષિત પટેલ રહે_ બાલાજી વિહાર, પેથાપુર
10. અશોકભાઈ પટેલ રહે. સેક્ટર_૨૩
11. કોસ્તુમ જયવંત બારગોડ રહે.નહેરુ ચોકડી,દહેગામ મો.8767874713
12.તીર્થ પટેલ રહે. રંગ રોયલ હોટેલ લોદરા માણસા& સેક્ટર ૨૯ ગાંધીનગર
13. અંજના પટેલ રહે . રંગ રોયલ હોટેલ,લોદરા,માણસા & સેક્ટર ૨૯ ગાંધીનગર

TejGujarati