મહેર હોમ્સની મહિલાઓ દ્વારા વિશ્વમાં આવી પડેલી કોરોનાની હાડમારીમાંથી કોરોનાનો વધ કરીને સૌને વહેલાસર ઉગારવાની પ્રાર્થના કરાઇ.

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ધાર્મિક બિઝનેસ મનોરંજન રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

આજ રામનવમી,લોકો દીવડા મૂકીને ભગવાન રામને પ્રાર્થના કરે છે મહેર હોમ્સની મહિલાઓ દ્વારા વિશ્વમાં આવી પડેલી કોરોનાની હાડમારીમાંથી કોરોનાનો વધ કરીને સૌને વહેલાસર ઉગારવાની પ્રાર્થના કરાઇ.

TejGujarati