ગણેશ એપાર્ટમેન્ટની મહિલાઓએ વિશ્વમાં આવી પડેલી કોરોનાની હાડમારીમાંથી ઉગારવા દીવડા મૂકી કરી પ્રાર્થના.

સમાચાર

આજ રામનવમી, દીવડા મૂકીને ભગવાન રામને પ્રાર્થના કરે છે ગણેશ એપાર્ટમેન્ટ ની મહિલાઓ કે વિશ્વમાં આવી પડેલી કોરોનાની હાડમારીમાંથી કોરોના વધ કરીને અમને સૌને વહેલાસર ઉગારજે.

TejGujarati