એક પી.ડી.એફ. ફાઈલ. જેમાં તમારે ૧૪ દિવસ ચાલે તેટલા ગુજરાતી ડાયરા છે, જે વિડિયો જોવો હોય, તે ફોટોને ટચ કરવાથી વિડિયો ચાલુ થઈ જાસે.

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત મનોરંજન રાજનીતિ સમાચાર

https://drive.google.com/file/d/0B3MKtft4PZsYalhFMW1ZbGFXT3IzVEd0OXkzNUplMGU2aW9J/view?usp=drivesdk

TejGujarati