દાઉદી સમાજનાં ધર્મગુરુએ વડાપ્રધાનને કોરોના રાહત ફંડ માં આપ્યું 53 કરોડનું દાન.

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી ધાર્મિક ભારત મનોરંજન રમત જગત રાજનીતિ સમાચાર

દાઉદી સમાજનાં ધર્મગુરુએ વડાપ્રધાનને કોરોના રાહત ફંડ માં આપ્યું 53 કરોડનું દાન.

TejGujarati