સાવધાન : કોરોનાને નાથવામાં તાપમાન મોટી ભૂમિકા ભજવે છે.

સમાચાર

જુઓ, આપણું વાતાવરણીય તાપમાન કેટલું છે: ગભરાશો નહીં, કોરોના પર સરકારી માર્ગદર્શિકાઓનું જ અવલોકન અને પાલન કરો.

* તાપમાન મોટી ભૂમિકા ભજવે છે …. *

દેશ.. તાપમાન અને કેટલા લોકો પીડિત છે, તેનો આંકડાકીય માહિતી.

(અસરગ્રસ્ત)

ચીન. 13 ℃

81218

ઇટાલી. 10 ℃

74386

યૂુએસએ. 9 ℃

61081

સ્પેન. 16 ℃

47610

ઈરાન. 12 ℃

27017

જર્મની. 7 ℃

37098

ભારત 28 ℃

650

માટે પ્લીઝ , AC બંધ રાખશો.

બે દિવસ નીંદર નહીં આવે, ત્રીજા દિવસથી આવી જશે. પણ જીવ બચશે. તમારો અને સર્વેનો.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply