આજે તારીખ ૨૮/૦૧/૨૦ ના રોજ સાજે ૬:૦૦ વાગે શાહીનબાગ પ્રોટેસ્ટ દિલ્હી ખાતે દરિયાપુરના ધારાસભ્ય ગ્યાસુદ્દીન શેખ અને જમાલપુરનાં ધારાસભ્ય ઈમરાન ખેડાવાલા ઉપસ્થિત રહેશે…

આંતરરાષ્ટ્રીય ઓટોમોબાઇલ ધાર્મિક ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

આજે તારીખ ૨૮/૦૧/૨૦ ના રોજ સાજે ૬:૦૦ વાગે શાહીનબાગ પ્રોટેસ્ટ દિલ્હી ખાતે દરિયાપુર ના ધારાસભ્ય ગ્યાસુદ્દીન શેખ અને જમાલપુર નાં ધારાસભ્ય ઈમરાન ખેડાવાલા ઉપસ્થિત રહેશે...

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •