*એપીએમસી જમાલપુર માર્કેટ ના ઇન્સ્પેક્ટર ઉપર ચાર શખ્સોનો આદુની બોરી લુંટી લેવા ચાકુ થી જીવલેણ હુમલો.

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ટેક્નોલોજી ધાર્મિક ભારત સમાચાર

એપીએમસી જમાલપુર માર્કેટ ના ઇન્સ્પેક્ટર ઉપર ચાર શખ્સોનો આદુની બોરી લુંટી લેવા ચાકુ થી જીવલેણ હુમલો.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •