*બ્રેકિંગ ન્યૂઝ: વડોદરા ગેંગરેપ મુદ્દે બે આરોપીની ધરપકડ અમદાવાદ ક્રાઇમબ્રાંચે વડોદરાથી કરી ધરપકડ સ્કેચનાં આધારે પોલીસને મળી સફળતા

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ:
વડોદરા ગેંગરેપ મુદ્દે બે આરોપીની ધરપકડ
અમદાવાદ ક્રાઇમબ્રાંચે વડોદરાથી કરી
ધરપકડ સ્કેચનાં આધારે પોલીસને
મળી સફળતા

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •