દિલમાંથી હું ક્યાં બ્લોક થવાનો, તો પછી શાનો આ શોર કરે છે. એવો ડોક્ટર હજું છે જ ક્યાં પ્રેમરોગી નાં દર્દ જે ક્યોર કરે છે. ચાલને વ્હાલી સમાધાન કરીએ,જન્મોના સાથી ક્યાં વોર કરે છે -મિત્તલ ખેતાણી.રાજકોટ

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી ધાર્મિક બિઝનેસ ભારત મનોરંજન રમત જગત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

એમ કરી તું પ્રેમને શ્યોર કરે છે

જાહેરમાં તું મને ઇગ્નોર કરે છે
એમ કરી તું પ્રેમને શ્યોર કરે છે

મારી પોસ્ટ કોણ લાઈક કરે છે
ચેક કરીને જ તારી ભોર પડે છે

લાસ્ટ સ્ટેટસ મારુ જોઈને જ
આંખો રાત્રે તારી તું મૌન કરે છે

હું તારો પાસવર્ડ છું ને રહેવાનો
તો શાનો આટલો તું ઢોંગ કરે છે

દિલમાંથી હું ક્યાં બ્લોક થવાનો
તો પછી શાનો આ શોર કરે છે

એવો ડોક્ટર હજું છે જ ક્યાં
પ્રેમરોગી નાં દર્દ જે ક્યોર કરે છે

ચાલને વ્હાલી સમાધાન કરીએ
જન્મોના સાથી ક્યાં વોર કરે છે

-મિત્તલ ખેતાણી(રાજકોટ,M.9824221999) નાં કાવ્ય સંગ્રહ ‘શબ્દ ઘેર આનંદ ભયો’ માં થી

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply