*બળાત્કારીઓને જીવતાં સળગાવો તો સાચાં* – મિત્તલ ખેતાણી.રાજકોટ.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત મનોરંજન રમત જગત સમાચાર

પાપીને એની જ ભાષામાં સમજાવો તો સાચાં
બળાત્કારીઓને જીવતાં સળગાવો તો સાચાં

શેરીએ શેરીએ લૂંટાય છે હવે દ્રૌપદીનાં ચીર
સંભવામિ કહેનાર કૃષ્ણને બોલાવો તો સાચાં

આ કેન્ડલ,આ પ્લે કાર્ડ, આ ડિજિટલ આક્રોશ
ફાંસીનાં પરિણામ સુધી ના ભુલાવો તો સાચા

પડોશ નહીં ઠારો તો ભરખશે તમનેય આ આગ
દરેક બચ્ચીમાં પોતાની દીકરી નિહાળો તો સાચા

વિકારીની આંખ સ્થળ ઉપર જ ફોડે તે જ મર્દ
બાકી શિખંડી આ લવારાં અટકાવો તો સાચા

કર્મ નહીં મૂકે,પહોંચશે તારી બેન-દીકરી સુધીય
પોતાનાં ભાઈ/દિકરાને ગળે ઉતરાવો તો સાચા

*-મિત્તલ ખેતાણી(રાજકોટ,M.9824221999) નાં કાવ્ય સંગ્રહ ‘શબ્દ ઘેર આનંદ ભયો’ માં થી*

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply