*શબ્દવાસી રમેશ પારેખને કાવ્યાંજલિ -મિત્તલ ખેતાણી.

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી ધાર્મિક બિઝનેસ ભારત સમાચાર

*શબ્દવાસી રમેશ પારેખને કાવ્યાંજલિ*

*આજે ર.પા. નો શબ્દવાસ થયો તો*

ઈશ્વર નાં આંગણે ય ઉજાસ થયો તો
આજે ર.પા. નો શબ્દવાસ થયો તો

વિધવા સોનલે મૂકી તી કાળી પોક ને
આભ જેવો એ પાછો આકાશ ગયો તો

એ છલકતી નદી અને શબ્દ છે સાગર
પંચમહાભૂતે બેય નો સહવાસ થયો તો

૬ અક્ષરનાં નામને ચાહ્યોતો અઢી અક્ષરે
પ્રેમ પણ પછી એની વાહે લાશ થયો તો

એ ના સમાયો ને ના સમાવાનો શબ્દકોષે
શ્રદ્ધાંજલિમાં તોય બકવાસ થયો તો

જીવતો તો ર. પા.ને જીવતો રહેશે સદા
મોત તારો જોને કેવો રકાસ થયો તો

*-મિત્તલ ખેતાણી (રાજકોટ,M.9824221999) નાં કાવ્ય સંગ્રહ ‘શબ્દ ઘેર આનંદ ભયો’ માં થી*

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply