અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં અરજન્ટ O+ve લોહીની જરૂર છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત સમાચાર

સિવિલ હોસ્પિટલ કેન્સર વિભાગમાં પ્લેટલેટ્સ ડોનેશન માટે * O+ve * બ્લડ ગ્રુપ માટે જરૂરી દાતાઓ 6 વર્ષથી બ્લડ કેન્સરથી પીડિત બાળક માટે તાત્કાલિક સંપર્ક : સુરેન્દ્ર પ્રજાપતિ

. 9427908314 અને 7575002737.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply