મૂલ્યો માટે રહેજો કડક ખાખી બનજો ચિંતાને મોજથી ઉડાડતી,ફાકી બનજો પરહિતને રહેજો સમર્પિત નિસ્વાર્થી બનજો બીજાની મોજમાં જ મોજ,મોજી બનજો -મિત્તલ ખેતાણી

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી ધાર્મિક બિઝનેસ ભારત સમાચાર

ઇઝી બનજો, બીઝી બનજો

ઇઝી બનજો, બીઝી બનજો
દુશ્મન-લડાઈની પસંદગીમાં,ચુઝી બનજો

ટીકા,ઈર્ષા,ક્રોધ,મોહમાં લેઝી બનજો
પ્રેમની હોમડીલીવરીમાં,સ્વીગ્ગી બનજો

સત્ય,કરુણાની કાયમી બકી બનજો
દાન રોકડું ને લોભ માટે ,બાકી બનજો

એક જીવનસાથીત્વના જ રાગી બનજો
પીવડાવજો હાસ્ય સૌને ,સાકી બનજો

મૂલ્યો માટે રહેજો કડક ખાખી બનજો
ચિંતાને મોજથી ઉડાડતી,ફાકી બનજો

પરહિતને રહેજો સમર્પિત નિસ્વાર્થી બનજો
બીજાની મોજમાં જ મોજ,મોજી બનજો

-મિત્તલ ખેતાણી

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply