સુવિશાલ ગચ્છાધિપતિ પરમ પુજ્ય આચાર્ય ભગવંત શ્રીમદ વિજય જયઘોષસૂરી મહારાજા નું દેવલોક ગમન ..ગચ્છાધિપતિ ભગવંત ની પાલખી : અત્યારે ( તા. ૧૩/૧૧/૧૯ ) ઓપેરા જૈન સંઘ, પાલડી ખાતે લઇ જવામાં આવશે

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી ધાર્મિક બિઝનેસ ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

સુવિશાલ ગચ્છાધિપતિ પરમ પુજ્ય આચાર્ય ભગવંત શ્રીમદ વિજય જયઘોષસૂરી મહારાજા નું દેવલોક ગમન ..

તા.૧૩/ ૧૧/૨૦૧૯ ..
બુધવાર .. સમય : બપોરે ૪.૦૦ કલાકે

ગચ્છાધિપતિ ભગવંત ની પાલખી :

અત્યારે ( તા. ૧૩/૧૧/૧૯ ) ઓપેરા જૈન સંઘ, પાલડી ખાતે લઇ જવામાં આવશે ..

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •