મહિન્દ્રા કોમર્શિયલ અને પર્સનલ ગાડીઓના કામકાજ કરવાવાળા મિકેનીક, હેલ્પર, જોઇએ છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય ઓટોમોબાઇલ કલા સાહિત્ય ટેક્નોલોજી ધાર્મિક બિઝનેસ સમાચાર

મહિન્દ્રા કોમર્શિયલ અને પર્સનલ ગાડીઓના કામકાજ કરવાવાળા મિકેનીક, હેલ્પર, જોઇએ છે.
એન્જિન, કલચ, ગેર, વીલ સર્વિસના માસ્ટર મિકેનીક જોઇએ છે.
જય મહાકાલી મોટર્સ
હાથિજણ સર્કલ, રામૉલ
9824082423
9328013833

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •