શ્રી ખાટુ શ્યામ બાબાની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે શ્રી રાણી શક્તિ સેવા સમિતિ, શ્રી શાહી બાગ અમદાવાદ ખાતે શ્રી ખાટુ શ્યામ નિશાન યાત્રા.

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી ધાર્મિક બિઝનેસ ભારત મનોરંજન સમાચાર

શ્રી ખાટુ શ્યામ બાબાની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે શ્રી રાણી શક્તિ સેવા સમિતિ, શ્રી શાહી બાગ અમદાવાદ ખાતે શ્રી ખાટુ શ્યામ નિશાન યાત્રાના આયોજકો અને આમંત્રિતોને આવકારતા શ્રી અશ્વિન ગુપ્તા અને સમિતિના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •