અમૃત માટી અને અમૃત કૃતિના જનક શ્રી દિપક સચદે દાદાનું હૃદય રોગનાં હુમલા થી અવસાન.

ઓટોમોબાઇલ કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી ધાર્મિક બિઝનેસ ભારત સમાચાર

માટી અને અમૃત કૃતિના જનક શ્રી દિપક સચદે દાદા હવે આપણી વચ્ચે રહ્યા નથી.આજ રોજ તેમનો સમી સાંજે હૃદય રોગના હુમલાથી સ્વર્ગવાસ થયો છે. પ્રભુ તેમના આત્માને શાંતિ અર્પે તે જ પ્રાર્થના.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •