રાજ્યના પૂર્વ સીએમ દિલીપ પરીખનું નિધન દિલીપ પરીખનું 82 વર્ષે નિધન ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર દરિમયાન નિધન

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

રાજ્યના પૂર્વ સીએમ દિલીપ પરીખનું નિધન
દિલીપ પરીખનું 82 વર્ષે નિધન
ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર દરિમયાન નિધન

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •