વેરાવળ સર્કિટ હાઉસમાં વેરાવળ પાટણ શહેર ભાજપની બેઠક થઈ.

ગુજરાત રાજનીતિ સમાચાર

??????આજરોજ ૩૧/૦૫/૨૦૧૮ ને ગુરૂવાર ના રોજ સવારે ૦૯:૦૦ કલાકે ત્રિવેણી સંગમ, સોમનાથ ખાતે “સુજલામ સુફલામ્ જળ અભિયાન” પૂર્ણા હુતી કાર્યક્રમ *”નર્મદા જળ કળશ પૂજન કાર્યક્રમ”* તથા આવનાર દિવસોમાં અન્ય કાર્યક્રમો અંતર્ગત આજે વેરાવળ સર્કિટ હાઉસમાં વેરાવળ પાટણ શહેર ભાજપની બેઠક થઈ.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply