આકસ્મિક મૃત્યુ કે કાયમી અપંગતા આવે તો ખેડૂતોને બે લાખ સરકાર તરફથી મળે છે. તેનો આ સરકારી પરિપત્ર છે. મહેરબાની કરીને તેને સર્વે ખેડૂતોને મોકલવા વિનંતી.- એડવોકેટ યોગેશ નાયી.

સમાચાર ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ

આકસ્મિક મૃત્યુ કે કાયમી અપંગતા આવે તો ખેડૂતોને બે લાખ સરકાર તરફથી મળે છે. તેનો આ સરકારી પરિપત્ર છે. મહેરબાની કરીને તેને સર્વે ખેડૂતોને મોકલવા વિનંતી.🙏

પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અને ખેડૂત અકસ્માત વિમા સહાય યોજના ની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવા નીચેની લીન્ક ખોલો.
http://bit.ly/ખેડૂત-અકસ્માત-વિમા-સહાય-યોજના

તમામ ખેડૂત મિત્રો ને સેન્ડ કરો✔

*સ્વામી પ્રણવાહરિનન્દ ગિરી

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •