શહીદ અમર રહો આંતકવાદી ઓ સામે ની અથડામણમાં વડોદરા નો યુવાન શહીદ. આરીફખાન પઠાણ (24 વર્ષ) નવાયાર્ડ માં રહેતા.પરિવારના 18-બટાલિયન જમ્મુ કાશ્મીરમાં ઉધમપુર ખાતે આતંકવાદી મુઠભેડ માં શહીદ થયા. હિંદ 🇮🇳

સમાચાર આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •