સાબરમતીમાં સંજય પાર્ક સોસાયટીમાં વૃક્ષારોપણ

સમાચાર ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ

એપિક ફાઉન્ડેશન, એકવિટાસ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક અને સંજય પાર્ક સોસાયટી ના અભ્યો દ્વારા રવિવાર ના રોજ સાબરમતી વિસ્તારમાં વૃક્ષા રોપણ નું આયોજન કરવા માં આવ્યું.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •