રામેશ્વર સ્કૂલ નિકોલમાં વાલી મીટીંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું .

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

રામેશ્વર સ્કૂલ નિકોલ માં વાલી મીટીંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું . શાળાના આચાર્ય ડો. હેમંત પંડયાએ શિક્ષણ, શિસ્ત, સંસ્કારના સમન્વય થકી બાળકોના વિકાસ અંગે માર્ગદર્શન આપ્યું હતું.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply