સરકારના મંત્રાલય આયોજિત સ્વચ્છતા અભિયાન વિષયક ચિત્ર સ્પર્ધા માં રામેશ્વર સ્કૂલ નિકોલની ત્રણ વિદ્યાર્થીનીઓને MSME મંત્રાલયના ડાયરેકટરના હસ્તે ઇનામ આપવામાં આવ્યા

આંતરરાષ્ટ્રીય ઓટોમોબાઇલ ગુજરાત ધાર્મિક ભારત મનોરંજન

ભારત સરકારના સૂક્ષ્મ ,લઘુ અને મધ્યમ ઉધયોગ મંત્રાલય આયોજિત સ્વચ્છતા અભિયાન વિષયક ચિત્ર સ્પર્ધા માં રામેશ્વર સ્કૂલ નિકોલ ની ત્રણ વિદ્યાર્થીનીઓને MSME મંત્રાલયના ડાયરેકટરના હસ્તે ઇનામ આપવામાં આવ્યા

Please send your news on 9909931560

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply