*નમાઝે ઇદ ઉલ ફીત્ર* *૫.૬.૧૯ બુઘવાર યા ૬.૬.૧૯ ગુરૂવાર*

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ધાર્મિક બિઝનેસ ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

*નમાઝે ઇદ ઉલ ફીત્ર*
*૫.૬.૧૯ બુઘવાર યા ૬.૬.૧૯ ગુરૂવાર*

*એક જરૂરી ગુજારીસ*
*સભી મસ્જિદ અલ્લાહ કા ઘર હે નમાઝ કહી ભી પઢો કબુલ હોગી ઇ.અ. મગર હો શકે તો ઇદ કી નમાઝ ઈદગાહ મે પઢો ક્યોકી પૂરે સાલ મે ઈદગાહ મે સીફૅ ઇદ કી નમાઝ હતી હે વહા નમાઝ પઢના જ્યાદા સુન્નત હે હો શકે તો ઇદ કી નમાઝ ઈદગાહ મે અદા કરે*

*(૧) ઈદગાહ મસ્જિદ કાકરીયા….. ૮.૩૦ બજે*

*(૨) છીપા કબ્રસ્તાન મસ્જિદ… ૮.૦૦ બજે*

*(૩) રાની સિપ્રિ મસ્જિદ આસ્ટોડીયા…૮.૩૦ બજે*

*(૪) ખજૂરી મસ્જિદ આસ્ટોડીયા…૮.૧૫ બજે*

*(૫) પથ્થરવાલી મસ્જિદ આસ્ટોડીયા… ૮.૦૦ બજે*

*(૬) ટેકરાવાલી મસ્જિદ કાઝી કા ઘાબા… ૭.૩૦ બજે*

*(૭) મદ્રસા મસ્જિદ મોટાબંબા…. ૭.૪૫ બજે*

*(૮) ખાટકીવાડ મસ્જિદ ખમાસા… ૭.૩૦ બજે*

*(૯) બાવા ગામઘની કી મસ્જિદ… ૮.૩૦ બજે*

*(૧૦) મોહમ્મદ અલી મસ્જિદ પગથિયા… ૮.૩૦ બજે*

*(૧૧) કેલાવાલી મસ્જિદ વૈશ્યશભા… ૮.૦૦ બજે*

*(૧૨) નગીના મસ્જિદ નાડીયાવાડ… ૭.૪૫ બજે*

*(૧૩) નવી મસ્જિદ નવીમસ્જિદ… ૮.૧૫ બજે*

*(૧૪) ગાઝી પીર મસ્જિદ ગાઝીપીર… ૮.૧૫ બજે*

*(૧૫) બીબીજી મસ્જિદ તાડની શેરી… ૮.૦૦ બજે*

*(૧૬) ચુંદરીગર મસ્જિદ ૫ પીપલી… ૮.૩૦ બજે*

*(૧૭) દો મસ્જિદ ૫ પીપલી… ૮.૦૦ બજે*

*(૧૮) છોટી મસ્જિદ આસ્ટોડીયા… ૭.૪૫ બજે*

*(૧૯) જૂની જામા મસ્જિદ વિક્ટોરિયા ગાર્ડન… ૮.૦૦ બજે*

*(૨૦) સીદી સૈયદ જાલી મસ્જિદ લાલદરવાજા… ૮.૩૦ બજે*

*(૨૧) અલીફ કી મસ્જિદ તીન દરવાજા… ૮.૪૫ બજે*

*(૨૨) જામા મસ્જિદ પાનકોર નાકા… ૮.૪૫ બજે*

*(૨૩) મન્સુરી મસ્જિદ ઢાલગરવાડ… ૬.૪૫ બજે*

*નોઘ: ઇસ મેસેજ કો ઇદ તક ડીલેટ ન કરે કભી ભી કીસીકો ભી જરૂરત પડ શકતી હે*

*આપકો ઓર ઘરમે છોટે બડે સભીકો મેરી તરફ સે “ઇદ ઉલ ફીત્ર” બહોત બહોત મુબારક*
*આગે સભીકો ફોરવર્ડ કરે દુવા મે યાદ* please send your news on the 9909931560

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply