ગુજરાત સ્થાપના દીન ની મારા હર એક ગુજરાતી ઓને ખૂબ ખૂબ શુભકામના – યોગેશ નાયી.

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ભારત સમાચાર

મને ગર્વ છે હુ ગુજરાતી છું….
ગુજરાતી મારી ભાષા છે,
આખુ ગુજરાત મારુ ઘરછે.
મારા પુણ્યો કે મને ગુજરાતમાં મળ્યો અવતાર ….
ગુજરાત સ્થાપના દીન ની મારા હર એક ગુજરાતી ઓને ખૂબ ખૂબ શુભકામના
🌹🙏🏻🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply