બોલતાં હે હિન્દુસ્તાન મેરા…હેલીક

ગુજરાત ભારત સમાચાર

નકશા નહીં રહેગા જહાં મેં,એ પાકિસ્તાન તેરા,
યે મેં નહીં,યે બોલતા હે સારાં હિન્દુસ્તાન મેરા,
હો ગએ શહીદ ઔર હોતે રહેંગે,ભારત માં કે લાલ હે,
અગર,હમ બીગડે તો મીટ જાએગા નામોનિશાન તેરા,
છુપ-છુપકર ક્યોં વાર કરતાં રહતા હે,એ નામર્દ,
અગર,હમ ઘૂસ ગએ તો મીટ જાએગા સારાં વજૂદ તેરા,
દેખ,ઉનકી શહાદત મેં નિકલે હમ સેંકડો મોમ લીએ સડકો પર,
અગર,એક ને પહેલ કી તો ધૂંવા નિકલ જાએગા તેરા,
જીતના તું દમ મારતાં હે,હમેં પરેશાન કરને કે લીએ,
મત ભૂલ,એક ગુજરાતી કાફી હે,બુરા કરને સરંજામ તેરા,
એક છોટાસા ટુકડા હે તું,કભી હમસે અલગ હુઆ થા,
સોચ,મેં કોન હું ઔર આપસ મેં કયા રિશતા હે તેરા-મેરા,
મત ભૂલ,તું હમારે લાલ બહાદુર ઔર ઈન્દિરાજી કો,
પલક ઝપકતે,બીગાડ દિયા થા હોશો-હાલ તેરા….
હેલીક….

TejGujarati
 • 19
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  19
  Shares
 • 19
  Shares

Leave a Reply