મર્યાદિત પણ સચોટ અભિપ્રાય ના માલિક શ્રી લાલીવાલા ની કલમ દ્વારા વધુ એક લેખ, જેનો વિષય છે, તલાક….તલાક…તલાક… શું સ્ત્રી ની ઇચ્છા થી તલાક મળે ??? બસ થોડી રાહ જુઓ…..

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ભારત સમાચાર

મર્યાદિત પણ સચોટ અભિપ્રાય ના માલિક શ્રી લાલીવાલા ની કલમ દ્વારા વધુ એક લેખ, જેનો વિષય છે, તલાક….તલાક…તલાક…
શું સ્ત્રી ની ઇચ્છા થી તલાક મળે ???
બસ થોડી રાહ જુઓ…..

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply