ગુજરાતના સ્થાપના દિવસની શુભેચ્છાઓ

ગુજરાત

ગુજરાતના સ્થાપના દિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવતાં ગૌરવવંતા ગુજરાતીઓ.

દેવકી

રુઝાન ખંભાતા

વિરાજ અમર

જયનારાયણ વ્યાસ

ભૈરવી લાખાણી

ઉત્સવી ભીમાણી

હિતુ કનોડિયા

નૈષધ પુરાણી

કબીર ઠાકોર

મેઘા રીતમ ભટનાગર

મનીષપટેલ

ખ્યાતી આર્જવ ત્રિવેદી

મહેન્દ્ર કડિઆ

સ્ટોરી . કેડીભટ્ટ

 

 

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •