શ્રી દ્વારકાધીશ મંદિરમાં 11000 દિપ.

ગુજરાત ધાર્મિક ભારત વિશેષ સમાચાર

દેવભૂમિ દ્વારકા ખાતે શ્રી ગોપષ્ટમી નિમિત્તે શ્રી શારદા પીઠ ના દંડી સ્વામી દ્વારા શ્રી દ્વારકાધીશ મંદિરમાં શ્રીજીને 11000 દિપક અર્પણ કર્યા હતા. સંકલન દિલીપ ઠાકર. મો 9825722820

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •