પૂજ્યભાઇશ્રીના સાનિધ્યમાં નૂતન વર્ષ સ્નેહ મિલાન.

ધાર્મિક ભારત વિશેષ સમાચાર

સંસ્કૃત પરિવારે મુંબઇમાં પૂજ્યભાઇશ્રી રમેશભાઈ ઓઝાના સાનિધ્યમાં.

નૂતન વર્ષ સ્નેહ મિલાન યોજાયો હતો. સંકલન-દિલીપ ઠાકર. મો 9825722820

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •