દાદો જીવે જ છે… જેને રોજ સાંજે ૫ વાગે ભૂખ લાગે છે..

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ભારત સમાચાર

માં-બાપ ની અમુક ટેવ ઉપર જો તમને ગુસ્સો આવતો હોય તો જરૂર વાંચશો…

આ વાંચી લીધા બાદ જો દિલ ના ભરાઇ આવે તો તમે માણસ નહી …

*ઘડપણનો બળાપો*

બાળકે દાદાને પૂછ્યું ” ઘડપણ ” એટલે શું દાદુ..?

દાદા — તારી મમ્મીને સમય મળે ત્યારે….
– ચા બનાવે ને ત્યારે પીવા મળે તે ( ધડપણ )

– ચાનો કપ લેતા હાથ ધ્રુજે તે ( ઘડપણ )

– ધ્રુજતા હાથે ચા પીતા પીતા થોડી ઢોળાય….
ને જાતે પોતું મારવું પડે…
નહીં તો તારી મમ્મી રાડું નાખે તે ( ઘડપણ )

– સવારમાં નાસ્તો કરવાનું બંધ થાય તે ( ધડપણ )

– નાહી ધોઈને તૈયાર થઈને બહાર વહ્યું જવાનું
ને જમવા ટાણે ઘેર આવવાનું તે *ઘડપણ*

– બપોરે જમીને સૌથી અલગ રૂમમાં 4 વાગ્યા સુધી.

– ઊંધ આવે કે ના આવે પડ્યું રેવાનુ તે ( ધડપણ )

– નીચે ઉતરીને બહાર જતા હોઈયે ત્યારે નીચે છોકરા ને તેની મમ્મી નાસ્તો કરતા હોય….
પણ….,જોઈને રાજી થવાનું…,
ને પેટ ને મનાવી લેવાનું….
ને સાંજ સુધી બહાર રેવાનું….
*તે (ધડપણ )*

– અંતે તે દાદાએ કહયું કે……

” બેટા…,! *” ઘડપણ “* બહું જ ખરાબ છે…!

કોઈને કરચલીવાળી ચામડી અને ધ્રુજતા હાથમાં રસ જ નથી….!

સૌને લીસ્સી ચામડીમાં જ રસ છે પણ તું ચામડીને નો જોતો હો બેટા…!,

મારી અંદર હજી એક જુવાન દાદો જીવે જ છે…
જેને રોજ સાંજે ૫ વાગે ભૂખ લાગે છે….

*આપણા સમાજની નરી વાસ્તવિકતા*

TejGujarati
 • 6
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  6
  Shares
 • 6
  Shares

Leave a Reply