અંબાજીમાં મોહનથાળના પ્રસાદના વિવાદનો મામલો

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ધાર્મિક ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

બ્રેકીંગ ન્યૂઝ

અંબાજીમાં મોહનથાળના પ્રસાદના વિવાદનો મામલો
રાજ્ય સરકાર સાથેની બેઠકમાં આવ્યું સુખદ નિરાકરણ
મોહનથાળ અને ચીકી બંને પ્રસાદ રહેશે ચાલુ

TejGujarati