સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી – એકાતનગર ખાતે કેસુડા ટુરનું શુભારંભ થયો

સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી – એકાતનગર ખાતે કેસુડા ટુરનું શુભારંભ થયો સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી – એકાતનગર ખાતે કેસુડા ટુરનું શુભારંભ થયો છે… સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લેતા પ્રવાસીઓ વસંતઋતુમાં ખાસ વિંધ્યાચલમાં નવપલ્લવિત થઈ રહેલા જંગલની મુલાકાત શકે તે માટે ખાસ “કેસુડા ટુર” શરુ કરવામાં આવી છે વસંતઋતુના આગમનની સાથે જ એકતાનગર આસપાસનો વિસ્તારમાં 65 હજારથી વધુ […]

Continue Reading