કાળઝાળ ગરમી દરમિયાન કઈ તકેદારી રાખવી.? – સુરેશ વાઢેર.

1. કાળઝાળ ગરમી દરમિયાન ઉચ્ચ પ્રોટીનવાળો ખોરાક ખાવાનું અને રાંધવાનું ટાળો.  2. સખત તડકામાં, ખાસ કરીને 12 વાગ્યાથી 3 વાગ્યાની વચ્ચે ઘરમાંથી બહાર જવાનું ટાળો.   સૂર્યપ્રકાશમાં ઘરની બહાર , ખાસ કરીને બપોરે 12 થી 3 વાગ્યાની વચ્ચે 3. જો તમને તરસ ન લાગે તો પણ પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવાનું ભૂલશો નહીં. 4. ઉનાળામાં ડીહાઈડ્રેશનથી બચવા […]

Continue Reading

Moj launches its third annual Holi League, ‘Iss Holi hogi Moj ki T20’

    Moj curates a six-day virtual event celebrating the festival of colours and togetherness through challenges, activities, and full-on entertainment. India, March 3rd March 2023: Moj, India’s largest short video app has launched its annual campaign, ‘Moj Holi League’, to celebrate the festival of colors. The six-day virtual fest starting 3rd March includes exciting […]

Continue Reading