સાહસ,ચંચળતા,અવિવેક આદિ લક્ષણો સ્ત્રીની વ્યાજસ્તુતિ છે.

  જગત કલ્યાણ માટે માં ચંડીરૂપે, દુર્ગારૂપે અને મહિસાસુરમર્દિની રૂપે નિર્દય પણ દેખાય છે. વ્યાસપીઠ પર પુસ્તકો,ચિત્રો અને સમાજસેવાનું ત્રિવિધ સન્માન થયું. આઠમા દિવસની કથામાં બાપુએ જણાવ્યું કે ભવાનીનું એક રૂપ છે અષ્ટભૂજા.એ બ્રહ્મસ્વરૂપણી હોવાને કારણે વિરાટ છે એટલે અનેક ઉદર અનેક બાહૂ દેખાય છે.માં ના આઠ દિવ્ય સ્વભાવનું નિરૂપણ માનસના આધારે કરીએ.જ્યારે મંદોદરી રાવણને […]

Continue Reading

Enjogo set to organize football trials in Ahmedabad

  Enjogo will conduct trials for its residential academies (boarding school with football training) in Savvy Swaraaj Sports Ground, Ahmedabad, on Sunday, 2nd October 2022. Enjogo aims to reach out to football aspirants across the length and breadth of the country through its latest initiative – 100 Trials. 100 Cities. Unlimited Dreams. The Enjogo Technical […]

Continue Reading

Toyota Kirloskar Motor registers 66% growth in wholesales in September 2022 Clocks 15,378 units in the month of September 2022

Cumulative wholesales in this Financial Year from April to September, witnesses an overall growth of 68% Bangalore, 1st October 2022: TKM today announced that the company sold a total of 15,378 units in the month of September 2022 thereby registering a growth of 66% over wholesales in September 2021. For reference, TKM had sold 9284 […]

Continue Reading