કેટલાક ખાદ્ય પદાર્થો પરથી ટેક્સ છુટ પાછી ખેંચી લેવામાં આવી છે દહીં દૂધ છાશ વગેરે ના ભાવ માં મોટો વધારો થશે

તાજેતરમાં જ જીએસટી કાઉન્સિલની બેઠકમાં કેટલાક ખાદ્ય પદાર્થો અને કેટલાક પ્રકારના અનાજ પરની કર છૂટ પાછી ખેંચી લેવામાં આવી છે અને હવે તેની નકારાત્મક અસર બજારમાં અને લોકોના જીવનમાં જોવા મળશે અને દૂધમાં તેમ જ દૂધની બનાવટની અનેક ચીજો ના ભાવમાં મોટો વધારો થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. મોંઘવારીના સમયમાં લોકોને રાહત મળવાના […]

Continue Reading

Having Travelled on Local Train to Gaining Fame as an Actor at a Very Age of 28, Sushil Shah has Carved out a Niche in Gujarati Film Industry

• Sushil Shah Garnered Success as an Actor-cum-Director at a Young Age that Scarcely Anyone has Ever Achieved in Bilimora of Navsari District From commuting in a local train to gaining profound popularity at the very age of 27 in the Gujarati film industry, the life of an actor and director, Mr. Sushil Shah is […]

Continue Reading