કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ડેડીયાપાડા દ્વારા ”પોષણ વાટિકા” જાગૃતતા કાર્યક્રમ થકી ખેડૂતોને માર્ગદર્શન અપાયું;

કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ડેડીયાપાડા દ્વારા ”પોષણ વાટિકા” જાગૃતતા કાર્યક્રમ થકી ખેડૂતોને માર્ગદર્શન અપાયું; રાજપીપલા, તા.15 કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર દ્વારા પોષણ વાટિકા અંગેકૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ડેડીયાપાડા ખાતે અગ્ર હરોળ નિદર્શન અને તાલીમ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું,આ કાર્યક્રમની શરૂઆત વરિષ્ઠ વૈજ્ઞાનિક અને વડા ડૉ.પી.ડી.વર્મા દ્વારા કિચન ગાર્ડન દ્વારા ખેડૂતોને આર્થિક ફાયદો અને ફોર્ટિફાઇડ પાકો વિશે માહિતી […]

Continue Reading

National Skill Development Corporation partners Avanse Financial Services to enable financial solutions for skill development for the youth

  The partnership will fulfil skilling requirements of 8-10 lakh aspirants in the next five years New Delhi, 15, June 2022: National Skill Development Corporation (NSDC), the nodal agency under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, has partnered with Avanse Financial Services Ltd., India’s new age, technologically advanced and education focused […]

Continue Reading

Manipal Academy of Higher Education along with Postmaster General for South Karnataka Region, Bangalore – Releases Special Postal Cover

  Manipal, 15th June, 2022 : The Department of Student Affairs of Manipal Academy of Higher Education, organized a Special Postal Cover Release in connection with the project “Nasha Mukt Udupi Abhiyaan by involving Young Leaders of MAHE” as part of the nation-wide Nasha Mukt Bharath Abiyaan, a campaign to make India free of drug […]

Continue Reading

આગામી પાંચ દિવસમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ ૫ડવાની ભારતીય હવામાન વિભાગની આગાહી

આગામી પાંચ દિવસમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ ૫ડવાની ભારતીય હવામાન વિભાગની આગાહી ગાંધીનગર,: ગાંધીનગર ખાતે રાહત નિયામક શ્રી સી. સી. પટેલના અધ્યક્ષ સ્થાને વેધર વોચ ગૃપની મીટીંગ યોજાઈ હતી, જેમાં IMDના અઘિકારી શ્રી એમ. મોહન્તીએ ચોમાસાનું ગુજરાતમાં આગમન થઇ ગયું છે તેમ જણાવતા કહ્યું કે, આગામી પાંચ દિવસમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ ૫ડવાની […]

Continue Reading