અમદાવાદના કાંકરિયામાં આવેલ હોરર હૉઉસ માં મોડી રાત્રે લાગી આગ.

અમદાવાદ અમદાવાદના કાંકરિયામાં આવેલ હોરર હૉઉસ માં મોડી રાત્રે લાગી આગ. અમદાવાદના કાંકરિયા તળાવ ખાતે આવેલ ગેટ નંબર 3 પાસે હોરર હૉઉસ ખાતે મોડી રાત્રે 11.9 આસપાસ આગ લાગવાનો બનાવ બનવા પામ્યો હતો. ફાયર વિભાગના 5 વાહનો ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા અને આગ કાબુમાં લીધી હતી. આગ લાગવાનું કારણ શોર્ટ સર્કિટ જાણવા મળ્યું હતું જો […]

Continue Reading

Tata Motors statement

  Tata Motors is delighted with the opportunity provided to participate in the progressive and transformational Auto sector PLI scheme that aims to drive self-sufficiency and world class competitiveness through ‘Aatmanirbhar Bharat’ initiative. We are committed to shape India’s vehicular landscape with smart and sustainable mobility solutions powered by new age technologies to address the […]

Continue Reading

Shalby Multispecialty Hospital Surat wins Swachh Survekshan 2022 Award under Hospitals Category

  Shalby Multispecialty Hospital Surat has won Swachh Survekshan 2022 Award by Surat Municipal Corporation and has been ranked first in hospitals category. This award was given under Swachh Bharat and Mission Surat First. Swachh Survekshan is a comprehensive survey undertaken to assess cleanliness and hygiene across various categories such as hospitals, schools, hotels etc. […]

Continue Reading