અહો, આશ્ચર્યમ્ !!! આજે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ વર્ષમાં ભારતમાં ખરેખર કાગળના ‘ફૂલ’ માત્ર નહીં, કાગળના આખેઆખા ઝાડવાં જડ્યાં છે !!!

અહો, આશ્ચર્યમ્ !!! ‘કાગજ કે ફૂલ’ – 1959 માં નિર્મિત ગુરુદત્તની આ ક્લાસિક ફિલ્મનું શીર્ષક 63 વર્ષમાં માત્ર ઉપમા નહીં રહેતાં વાસ્તવિક સ્વરૂપ ધારણ કરશે… કોને હતી એવી ખબર…??? આજે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ વર્ષમાં ભારતમાં ખરેખર કાગળના ‘ફૂલ’ માત્ર નહીં, કાગળના આખેઆખા ઝાડવાં જડ્યાં છે !!! ભારત સરકારના રક્ષા મંત્રાલય તરફથી 26 મી જાન્યુઆરી, ગણતંત્ર […]

Continue Reading

રાજસ્થાનના ખમનોર ગામ પાસે હોટેલ શાહીબાગમાં ઝડપાઇ રેવ પાર્ટી

રાજસ્થાનના ખમનોર ગામ પાસે હોટેલ શાહીબાગમાં ઝડપાઇ રેવ પાર્ટી પાર્ટીમાંથી પોલીસે 24 લોકોની કરી ધરપકડ ઝડપાયેલા 24માંથી એક ગુજરાત CID ક્રાઈમના P.I હોવાની ચર્ચા 24માંથી 9 મહિલા પોલીસ કર્મચારી, હોટેલ સંચાલકની પણ કરાઈ હતી ધરપકડ

Continue Reading