દેવપ્રયાગ ભાગીરથીનો 360 ડીગ્રીનો ફોટા ના ઘરે બેસીને કરો દર્શન

A 360 degree view of Bhagirathi at DevPrayag. Swipe your finger or turn your phone around to check out a never seen before view of this iconic place. If on laptop, click with mouse and drag. https://kuula.co/share/collection/7YBD5?fs=1&vr=0&zoom=1&gyro=0&autorotate=-0.04&thumbs=-1&info=1&logo=1 ??Breath taking! *AWESOME* Sitting at home see this beautiful site which you cannot see even by physically going […]

Continue Reading

અમદાવાદ દાણીલીમડા પોલીસ લાઈન માં મહિલા તથા પોલીસ ના બાળકો ધરણા ઉપર બેઠા.

અમદાવાદ દાણીલીમડા પોલીસ લાઈન માં મહિલા તથા પોલીસ ના બાળકો ધારણા ઉપર બેઠા. થાળી વગાડી કરી રહ્યા છે પ્રદર્શન

Continue Reading

ગિરનાર ખાતે યોજાતી લીલી પરિક્રમાને લઈ લેવાયો નિર્ણય

ગિરનાર ખાતે યોજાતી લીલી પરિક્રમાને લઈ લેવાયો નિર્ણયલીલી પરિક્રમામાં આ વખતે 400 લોકોને જ હાજર રહેવા મંજૂરી અપાઈઆ વર્ષે માત્ર પ્રતિકાત્મક પરિક્રમા યોજવામાં આવશેપરિક્રમમાં કોને સમાવવા તેનો નિર્ણય સાધુ સંતો અને મનપા કરશે

Continue Reading