અમદાવાદના મેમ્કો શકિતનગર પાસે અસહ્ય દુર્ગંધ મારતા કચરા અને ગંદકી ને લઈ ને સ્થાનિક શકિતનગરની શેરીના નાગરિકો બન્યા ત્રાહિમામ

અમદાવાદના મેમ્કો શકિતનગર પાસે અસહ્ય દુર્ગંધ મારતા કચરા અને ગંદકી ને લઈ ને સ્થાનિક શકિતનગરની શેરીના નાગરિકો બન્યા ત્રાહિમામ અમદાવાદ ના મેમ્કો શકિતનગર પાસે અસહ્ય દુર્ગંધ મારતા કચરા અને ગંદકી ને લઈ ને સ્થાનિક શકિતનગર ની શેરી લાઈન નંબર ૧ થી ૧૦ ના નાગરિકો ત્રસ્ત બન્યા જ્યારે આ જ શકિતનગર પાસે રેલવેના પાટા અને દિવાલ […]

Continue Reading

HERO MOTOCORP EXPANDS CUSTOMER TOUCH POINTS & SERVICE CENTERS FOR HARLEY-DAVIDSON RIDERS IN INDIA

  BOOKINGS OPEN FOR NEXT LOT OF ‘PAN AMERICA™ 1250’ AFTER THE FIRST BATCH COMPLETELY SOLD OUT Taking yet another significant step forward in their journey together, Harley-Davidson, the legendary motorcycle brand and Hero MotoCorp, the world’s largest manufacturer of motorcycles and scooters, have expanded the touch points for customers in the country. Hero MotoCorp […]

Continue Reading

Toyota Kirloskar Motor Launches ‘xEV SHIKSHA’ Web Application to Improve Awareness & Promote Adoption of Electrified Vehicles

  Bangalore, September 06, 2021: In line with the Government of India’s mission to foster adoption of electrified vehicles and following the Toyota Environmental Challenge 2050, Toyota Kirloskar Motor (TKM) today announced the launch of the xEV SHIKSHA web application. SHIKSHA, which stands for Smart Hub of Information and Knowledge about Self-Charging Hybrid for All, […]

Continue Reading

સમાજની તમામ સમસ્યાઓનું સમાધાન માત્ર શિક્ષણ ધ્વારા જ થઇ શકે છે.

સમાજની તમામ સમસ્યાઓનું સમાધાન માત્ર શિક્ષણ ધ્વારા જ થઇ શકે છે. ગુજરાત લો સોસાયટી સંચાલિત એચ.એ.કોલેજ ઓફ કોમર્સના એન.એસ.એસ યુનીટ ધ્વારા આજરોજ “શિક્ષક દિન”નું સેલીબ્રેશન થયુ હતુ. કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ ‘મારા જીવન ઘડતરમાં શિક્ષકનો ફાળો’ વીશે વક્તવ્યો આપ્યા હતા. શિક્ષક-સમાજ નામના સ્થંભ ઉપર સૌથી ટોચે બેઠો છે. ઈંટ પથ્થરથી બનાવેલી ઇમારતોથી સગવડો ઉભી કરી શકાય છે. […]

Continue Reading