અમદાવાદના ખોખરા પો સ્ટેશન જવાના માર્ગ પર એક સાથે પડ્યા ત્રણ ભુવા.

અમદાવાદના ખોખરા પોલિસ સ્ટેશન જવા ના માગઁ પર લશ્ર્મીનારાયણ ચાર રસ્તા પર ૧૦૦ ફુટ ના અંતરે ત્રણ ભુવાઓ પડયા હતા. લશ્ર્મીનારાયણ ચાર રસ્તા પર એક જ જગ્યા એ નજીક નજીક ના અંતરે આજે બે ભુવા ઓ પડયા. આ જ માગઁ પર છાસવારે પડતા ભુવા ઓ તંત્ર ના અધિકારી ઓના માગઁદશઁન હેઠળ યા મીઠ્ઠી નજર હેઠળ […]

Continue Reading

એચ.એ.કોલેજમાં આઝાદીના અમૃત
મહોત્સવ ઉજવણીનો પ્રારંભ થયો.

ગુજરાત લો સોસાયટી સંચાલિત એચ.એ.કોલેજ ઓફ કોમર્સનાં ગાંધીઅન સોસાયટી ધ્વારા ભારત દેશની આઝાદીના ૭૫ વર્ષ થવાની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આ કાર્યક્રમના ઉદ્દઘાટન સમારોહમાં મુખ્ય વક્તા તરીકે શ્રેયાર્થ યુનિવર્સિટીના પ્રોવોસ્ટ ડૉ.સુભાષ બ્રહ્મભટ્ટે કહ્યું હતુ કે દેશને આઝાદી મળ્યા બાદ રાજકીય, સામાજીક, આર્થીક તથા શૈક્ષણીક ક્ષેત્રે આપણે હરણફાળ ભરી છે. પરંતુ ગરીબી, બેકારી તથા ભ્રષ્ટાચાર […]

Continue Reading

જામનગર જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા બેરોજગારી હટાવો અભિયાન અંતગર્ત યોજવામાં આવ્યા ધરણા.

જામનગર જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા શહેરના લાલ બંગલા સર્કલ ખાતે બેરોજગારી હટાવો અભિયાન અંતગર્ત કાયૅક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો. આ કાયૅક્રમ માં શિક્ષિત બેરોજગારો દ્વારા ભજીયાની લારી સાથે નાટક રજુ કરવામાં આવેલ તથા ભાજપ સરકાર ની ભ્રષ્ટાચારી નિતિ સામે ધરણાં પ્રદર્શન અને સુત્રોચ્ચાર કરેલ. આ કાયૅક્રમ માં જામનગર જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના આદરણીય અધ્યક્ષશ્રી જીવણભાઈ કુંભરવાડીયા સાહેબ […]

Continue Reading

A first on Indian television, an untold socio-drama around Agrasen Maharaja’s ideology with ‘Ghar Ek Mandir – Kripa Agrasen Maharaja Ki’ only &TV!

    ~ Produced by Zee Studios, the show has a stellar cast, comprising of Shrenu Parekh as Genda, Sai Ballal as Kundan Agarwal, Sameer Dharmadhikari as Agrasen Maharaja, Akshay Mhatre as Genda’s husband, Varun Agarwal, Vishal Nayak as Manish Agarwal, Kenisha Bhardwaj as Nisha Agarwal, Yamini Singh as Santosh, Archana Mittal as Anuradha Agarwal, […]

Continue Reading