મોડેલિંગ કરવા માંગતા લોકો માટે મિસ્ટર, મિસ અને મિસીસ ફેશન કવેસ્ટ ઇન્ડીયા દ્રારા 1ઓગસ્ટથી શરૂ

કોરોનાની લહેર શાંત પડી છે ત્યારે મોડેલિંગ ક્ષેત્રના એવા લોકો કે જેઓને આજ સુધી આ તક મળી નથી પરંતુ તેઓ આ ક્ષેત્રે આગળ વધવા માંગે છે. તેમને અસ્મિતા ઇવેન્ટ દ્વારા મિસ્ટર, મિસ અને મિસીસ ફેશન કવેસ્ટ ઇન્ડીયા દ્રારા ચાન્સ આપવામાં આવશે. આ ઓડીસનના જજ તરીકે ખુદ Mrs ઇન્ડીયા રહી ચૂકેલા કિરણ પંજવાની રહેશે જેઓ ખુદ […]

Continue Reading

મોડેલિંગ કરવા માંગતા લોકો માટે મિસ્ટર, મિસ અને મિસીસ ફેશન કવેસ્ટ ઇન્ડીયા દ્રારા 1ઓગસ્ટથી શરૂ

કોરોનાની લહેર શાંત પડી છે ત્યારે મોડેલિંગ ક્ષેત્રના એવા લોકો કે જેઓને આજ સુધી આ તક મળી નથી પરંતુ તેઓ આ ક્ષેત્રે આગળ વધવા માંગે છે. તેમને અસ્મિતા ઇવેન્ટ દ્વારા મિસ્ટર, મિસ અને મિસીસ ફેશન કવેસ્ટ ઇન્ડીયા દ્રારા ચાન્સ આપવામાં આવશે. આ ઓડીસનના જજ તરીકે ખુદ Mrs ઇન્ડીયા રહી ચૂકેલા કિરણ પંજવાની રહેશે જેઓ ખુદ […]

Continue Reading

રુમ નો છત નો ભાગ તેમજ તેની નીચે આવેલ રુમ અને બાલ્કની ના પોપડા ઓ એકાએક ધરાશયી થતા અફરાતફરી

અમદાવાદ ના ખોખરા મા આવેલ મ્યુનિસિપલ સ્લમ કવાઁટસ ના જજઁરિત થયેલા બ્લોક નંબર ૧૬ મા રુમ નો છત નો ભાગ તેમજ તેની નીચે આવેલ રુમ અને બાલ્કની ના પોપડા ઓ એકાએક ધરાશયી થતા અફરાતફરી આજ બ્લોક મા નીચે ભોયતળિયે આંગણવાડી મા ભુલકા ઓ આજે ના આવતા તેઓ નો બચાવ થયો આ જજઁરિત થયેલા કવાઁટસ ને […]

Continue Reading

રુમ નો છત નો ભાગ તેમજ તેની નીચે આવેલ રુમ અને બાલ્કની ના પોપડા ઓ એકાએક ધરાશયી થતા અફરાતફરી

અમદાવાદ ના ખોખરા મા આવેલ મ્યુનિસિપલ સ્લમ કવાઁટસ ના જજઁરિત થયેલા બ્લોક નંબર ૧૬ મા રુમ નો છત નો ભાગ તેમજ તેની નીચે આવેલ રુમ અને બાલ્કની ના પોપડા ઓ એકાએક ધરાશયી થતા અફરાતફરી આજ બ્લોક મા નીચે ભોયતળિયે આંગણવાડી મા ભુલકા ઓ આજે ના આવતા તેઓ નો બચાવ થયો આ જજઁરિત થયેલા કવાઁટસ ને […]

Continue Reading

રોટરી સર્વમ દ્વારા ઈન્સ્ટોલેશન સેરેમની 2021-22નું આયોજન.

અમદાવાદ, ગુજરાત – રોટરી સર્વમ દ્વારા નવા સભ્યોને રોટરીયન તરીકે આવકારવા માટે ઈન્સ્ટોલેશન સેરેમની યોજવામાં આવી હતી જેથી એક ખુબ જ સારા રીસોર્સ ધરાવતા સભ્યોની મોટી ટીમ બનાવી શકાય જેઓ સમાજ સુધાર માટે સાથે મળીને કામ કરી શકે. સર્વમ કલ્બના સભ્યો જુદા જુદા ક્ષેત્રમાંથી ભેગા થાય છે અને તેઓ ભણતર, કોશલ્ય વિકાસ, સ્વાસ્થ્ય અને પર્યાવરણ […]

Continue Reading

રોટરી સર્વમ દ્વારા ઈન્સ્ટોલેશન સેરેમની 2021-22નું આયોજન.

અમદાવાદ, ગુજરાત – રોટરી સર્વમ દ્વારા નવા સભ્યોને રોટરીયન તરીકે આવકારવા માટે ઈન્સ્ટોલેશન સેરેમની યોજવામાં આવી હતી જેથી એક ખુબ જ સારા રીસોર્સ ધરાવતા સભ્યોની મોટી ટીમ બનાવી શકાય જેઓ સમાજ સુધાર માટે સાથે મળીને કામ કરી શકે. સર્વમ કલ્બના સભ્યો જુદા જુદા ક્ષેત્રમાંથી ભેગા થાય છે અને તેઓ ભણતર, કોશલ્ય વિકાસ, સ્વાસ્થ્ય અને પર્યાવરણ […]

Continue Reading