માનસ દેવપ્રયાગ મહેશ એન.શાહ દિવસ 6 તારીખ 1 જુલાઈ  આગલા જન્મમાં પણ માનસ લઇને જ જન્મીશ,આ મારો શિવસંકલ્પ છે:મોરારિબાપુ. પરમાત્માએ સૃષ્ટિ બનાવી અને પ્રેમે પરમાત્મા બનાવ્યો છે. રામકથામાં સાદાઇથી રામજન્મ ઉજવાયો. No

  ગંગાતટ પર ચાલી રહેલી રામકથાગંગાનાં છઠ્ઠા દિવસે બાપુએ જણાવ્યું કે ગુરુ અવ્યક્ત બ્રહ્મને આપણા હૃદયમાં અનુભૂતિ કરાવી આપે છે આથી ગુરુ દેવ છે.સોઇ પ્રગટત મૂલ રતન તે.એટલે નામ પણ દેવ છે.જે પણ અવ્યક્તને વ્યક્ત કરવામાં નિમિત્ત બની જાય એ દેવ છે.આપણા જેટલા પણ ઋષિઓ છે એ બધા વિશુદ્ધ વૈજ્ઞાનિક છે,કારણ કે એ અવ્યક્તને વ્યક્ત […]

Continue Reading

Arun Jaitley National Institute of Financial Management partners with Microsoft to build an AI and emerging technologies Center of Excellence

    · Joint development of Center of Excellence to drive cloud and AI led innovation in fintech   · Partnership will focus on capacity building of government officials, skilling them in emerging technologies, like AI and machine learning           New Delhi, July 1, 2021: The Arun Jaitley National Institute of […]

Continue Reading