શું તમે ૧૫૦૦ વર્ષ પુરાણા સોમનાથ મંદિરનાં પ્રાંગણમાં ઉભેલા બાણ સ્તંભની વિશેષતાઓ જાણો છો ?

શું તમે ૧૫૦૦ વર્ષ પુરાણા સોમનાથ મંદિરનાં પ્રાંગણમાં ઉભેલા બાણ સ્તંભની વિશેષતાઓ જાણો છો ? એમ પણ સોમનાથ મંદિરનો ઈતિહાસ બહુ જ વિલક્ષણ અને ગૌરવશાળી રહ્યો છે. ૧૨ જયોતિર્લિગોમાં સૌથી પહેલું જ્યોતિર્લિંગ છે સોમનાથ, એક વૈભવશાળી સુંદર શિવલિંગ. એટલું સમૃદ્ધ છે કે ઉત્તર પશ્ચિમથી અવવાવાળા પ્રત્યેક આક્રાન્તાની પહેલી નજર સોમનાથ પર જ પડતી હતી. અનેક […]

Continue Reading

વ્યક્તિને તેની ક્રિયાથી નહીં ઇરાદાથી ઓળખો
શિલ્પા શાહ, ડીરેકટર ઇન્ચાર્જ. HKBBA કોલેજ.

સામાન્ય રીતે આપણે વ્યક્તિને તેના કાર્યો કે ક્રિયા દ્વારા ઓળખીએ છીએ. જે પણ આપણને નરી આંખે દેખાય છે તે સાચું લાગે છે અથવા આપણે શબ્દો કે વાણીથી વ્યક્તિને ઓળખીએ છીએ. જે આપણને સંભળાય છે તેને સાચું માની લઇએ છીએ. ટૂંકમાં લોકોને ઓળખવા માટે આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે કરતા હોઈએ છીએ. પરંતુ ઇન્દ્રિયોની મર્યાદાને […]

Continue Reading

*સંઘ(RSS) ના પૂર્વ પ્રાંત સંઘ ચાલકજી આ.અમૃતભાઈ કડીવાળાનું નિધન.

🌹🙏RSS SAD NEWS🙏🌹 *સંઘ(RSS) ના પૂર્વ પ્રાંત સંઘચાલકજી આ.અમૃતભાઈ કડીવાળા નું નિધન અત્યારે સાંજે 4 વાગે થયેલ છે. તેમની અંતિમ યાત્રા સાંજે 7 વાગે તેમના નિવાસસ્થાને થી વાડજ સ્મશાને અંતિમયાત્રા રહેશે.*

Continue Reading

Tata Motors rolls out the 2,00,000th Nexon

  India’s 1st GNCAP 5 Star rated car surges ahead with increasing demand every month Mumbai, June 12, 2021: Adhering to Covid 19 safety protocols and hygiene norms, Tata Motors, India’s leading automotive brand, today rolled out the 2,00,000th Nexon from its Ranjangaon facility in Pune. Since the 150K roll out in November 2020, the […]

Continue Reading