આજના મુખ્ય સમાચાર. – વિનોદ મેઘાણી.

આજના મુખ્ય સમાચારો* *dete* 0️⃣7️⃣0️⃣4️⃣2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ *મુખ્યમંત્રીએ લોકડાઉન અંગે સ્પષ્ટતા કરી* લોકડાઉન અંગે મુખ્યમંત્રી સ્પષ્ટતા કરી છે કે હાલ અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા કરવામાં આવશે. હાઇકોર્ટ દ્વારા જે નિર્દેશ કરવામાં આવ્યા છે તેનો પણ અભ્યાસ કર્યા બાદ નિર્ણય લેવામાં આવશે. લોકોએ લોકડાઉનને લઈને ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂરિયાત હાલ જણાતી ન હોવાની વાત કરી છે. ******** *ગુજરાત સરકાર […]

Continue Reading

*કયા 20 શહેરોમાં રાત્રી કરફ્યુ રહેશે*

*કયા 20 શહેરોમાં રાત્રી કરફ્યુ રહેશે* *અમદાવાદ* *વડોદરા* *સુરત* *રાજકોટ* *જૂનાગઢ* *જામનગર* *ગાંઘીનગર* *ભાવનગર* *આણંદ* *નડિયાદ* *મહેસાણા* *મોરબી* *દાહોદ* *ગોઘરા* *પાટણ* *ભૂજ* *ગાંઘીઘામ* *ભરૂચ* *અમરેલી* *સુરેન્દ્રનગર*

Continue Reading

અમદાવાદમાં કોરોનાનું સંક્રમણ વધતા AMCનો મહત્વનો નિર્ણય

અમદાવાદમાં કોરોનાનું સંક્રમણ વધતા AMCનો મહત્વનો નિર્ણય, AMCની કચેરીઓમાં માત્ર 50 ટકા કર્મીઓ જ બજાવશે ફરજ, વર્ગ 2, 3 અને 4ના કર્મચારીઓને નિર્ણય લાગૂ થશે

Continue Reading

🔴 કોરોના ન્યૂઝ અપડેટ* 🔴 (તા.:- ૬/૪/૨૦૨૧) *ગુજરાત રાજ્યમાં કોરોનાના આજે મોટા વધારા સાથે નોંધાયેલ કેસોની વિગત…* નવા કેસ:- ૩,૨૮૦ ડીસ્ચાર્જ:- ૨,૧૬૭ મૃત્યુ:- ૧૭

🔴 કોરોના ન્યૂઝ અપડેટ* 🔴 (તા.:- ૬/૪/૨૦૨૧) *ગુજરાત રાજ્યમાં કોરોનાના આજે મોટા વધારા સાથે નોંધાયેલ કેસોની વિગત…* નવા કેસ:- ૩,૨૮૦ ડીસ્ચાર્જ:- ૨,૧૬૭ મૃત્યુ:- ૧૭ *ગાંધીનગર શહેરમાં આજે પણ વધારા સાથે ૩૮ કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા…* સેકટર:-૨-૨ સેકટર:-૩-૩ સેકટર:-૭-૫ સેકટર:-૮-૧ સેકટર:-૯-૧ સેકટર:-૧૨-૩ સેકટર:-૧૩-૨ સેકટર:-૧૫-૧ સેકટર:-૧૬-૧ સેકટર:-૧૭-૨ સેકટર:-૨૦-૩ સેકટર:-૨૧-૨ સેકટર:-૨૨-૨ સેકટર:-૨૪-૩ સેકટર:-૨૬-૧ સેકટર:-૨૭-૩ સેકટર:-૨૮-૧ સેકટર:-૩૦-૨ *ગાંધીનગર જિલ્લાના […]

Continue Reading

Welcomgroup Graduate School of Hotel Administration becomes the first hospitality school in Asia-Pacific region to receive the Hotel Schools of Distinction

      WGSHA is now a part of Hotel Schools of Distinction, USA- an association of educational institutions with hoteliers, affiliated with The Leading Hotels of the World   Manipal, April 6, 2021: Welcomgroup Graduate School of Hotel Administration (WGSHA) is proud to announce accreditation by the Hotel Schools of Distinction, USA, as its […]

Continue Reading